Voyai Nenyu Lyrics

VOYAI NENYU

@ Fr. M. Nzola

Voyai nenyu (syonthe) nenyu na nimukunengwa *2
{ (Ningumwia)
Nenyu manthai nundu nimukwona kwa muikiio
(Vingusyai) Nenyu nimukuvinguiwa } *2

 1. Ni wiva wina mwana (wake)
  Akimwitya kimutu akamunenga ivia *2
 2. Ni wiva wina mwana (wake)
  Akimwitya ikuyu akamunenga nzoka
 3. Ethia niwisi kunenga (syana)
  Mithinzio miseo ti mbee Asa waitu
 4. Muikemakie nundu (nundu)
  Wa kila mwiya mwinywa na kila mwiivw`ika
 5. Na nyunyi sya yayani (syonthe)
  Ona itivandaa Asa niwe usyithasya
 6. Vai undu utatonyeka (kwake)
  Kwa mboya na muikiio ni Ngai wi utonyi
Voyai Nenyu
COMPOSERFr. M. Nzola
CHOIRSt. Theresa Ikutani
ALBUMVoyai
CATEGORYInjili na Miito (Gospel)
REFMt. 7
SOURCEKithongoani Makueni Kenya


Ask and it shall be given unto you
Seek and you shall find
(Sung in Kamba)
 • Comments