Akawanyeshea Mana Lyrics

AKAWANYESHEA MANA

@ D. E. Ng'atiwa

AKAWANYESHEA MANA


Akawanyeshea mana ili wale *3
Akawapa nafaka ya mbinguni *2

  1. Mambo tuliyo yasikia na kuyafahamu ambayo baba zetu walituambia,
    hayo hatuwaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine, sifa za Bwana na nguvu zake.
  2. Lakini aliamuru mawingu juu akaifungua aha aha
    milango oho ya mbinguni akawapa nafaka ya Mbinguni.
  3. Mwanadamu akala chakula cha mashujaa aliwapelekea
    chakula cha kuwashibisha chakula cha kuwashinisha.
Akawanyeshea Mana
COMPOSERD. E. Ng'atiwa
ALBUMNyumba ya Roho
  • Comments