Malaika Kaleta Noeli Lyrics

MALAIKA KALETA NOELI

@ (traditional)

 1. Malaika kaleta Noeli ya kwanza,
  Kwa wachunga kondoo katika makonde,
  Bethlehemu wakawa walinzi wa zamu,
  Wakaona usiku ajabu ya nuru

  { Noeli, Noeli, Noeli, Noeli,
  Yesu yu Mungu na binadamu } *2

 2. Wakaona mbinguni, mwangaza wa nyota,
  Ing'aayo kwa mbali na masharikini,
  Wakaenda upesi, walivyoambiwa.
  Bethlehemu wamwone Mwokozi horini
 3. Mashariki watoka wafalme watatu,
  Mamajusi waliotafuta mfalme,
  Wafuata hii nyota waliyoiona,
  Wasipate kumkosa wanayemtafuta
 4. Kiongozi ni nyota iliyowaleta
  Hata mji wa Daudi alimozaliwa
  Ikakaa mara moja isiendelee
  Pale pale nyumbani alimo Mwokozi
 5. Mamajusi walipoingia nyumbani
  Wakapiga magoti kwa heshima kuu
  Mara hiyo walipozifungua hazina
  Manemane, uvumba, dhahabu, watoa
 6. Basi sisi wakristu na tumsujudie
  Tumhimidi Mwokozi, aliyeviumba
  Vitu vyote mbinguni duniani na sisi
  Na ametufia na kutukomboa
Malaika Kaleta Noeli
COMPOSER(traditional)
CHOIRSt. Peter Oysterbay
ALBUMNyimbo za Noeli
CATEGORYNoeli (Christmas Carols)
MUSIC KEYC Major
TIME SIGNATURE3
4
SOURCETraditional
NOTES Open PDF


* St. Peter Osterbay
* St. Cecilia


The First Noel
 • Comments