Misa Taita Lyrics

MISA TAITA

BWANA UTUHURUMIE(MISA TAITA)

 1. Bwana Bwana utuhurumie
  Bwana Bwana utuhurumie
  Ee Bwana ee, ee Bwana ee!
  Ee Bwana utuhurumie
 2. Kristu Kristu utuhurumie
  Kristu Kristu utuhurumie
  Ee Kristu ee, ee Kristu ee
  Ee Kristu utuhurumie
 3. Bwana Bwana utuhurumie . . .

  TUKUFU (MISA TAITA)

  [ v ] [ w ]

  1. Tukufu! Tukufu kwa Mungu juu
   Amani! Na amani duniani
   Kwa watu wenye mapenzi! wenye mapenzi mema *2
   A-ma-ni!
  2. Sifa! Sisi tunakusifu
   Heshima! Sisi tunakuheshimu
   Tunakuabudu! Sisi tunakuabudu *2
   He-shi-ma!
  3. Tukufu! Sisi tunakutukuza
   Shukrani! Sisi tunakushukuru
   Kwa ajili ya utukufu! Utukufu wako mkuu *2
   Shu-kra-ni!
  4. EeMungu! Ee Bwana Mungu
   Ee Baba! Mfalme wa Mbinguni
   Ee Mungu Baba! Mungu Baba Mwenyezi *2
   Ee Ba-ba!
  5. Ee Bwana! Ee Bwana Yesu Kristu
   Ee Mwana! Kristu mwana wa pekee
   Mwana wa Baba! Mwanakondoo wa Mungu *2
   Ee -Mwa-na!
  6. Mwokozi! Mwenye Kuondoa dhambi
   Huruma! Dhambi za dunia
   Utuhurumie! Pokea ombi letu *2
   Hu-ru-ma!
  7. Ee Yesu! Kwani ndiwe mtakatifu
   Ee Kristu! Kwani ndiwe Bwana
   Ewe Yesu Kristu! Ndiwe peke yako mkuu *2
   Ee Kri- stu!
  8. Umoja! Pamoja na Roho Mtakatifu
   Milele! Katika utukufu
   Tukufu wa Mungu Baba! Kristu anaishi *3
   Mi-le-le!

   NASADIKI (MISA TAITA)

   1. Nasadiki kwa Mungu mmoja *2
    Mwumba mbingu na dunia *2
    Na kwa Bwana Yesu Kristu -
    Mwana wake wa pekee

    Nasadiki kwa Mungu Baba -
    Nasadiki nasadiki Mungu aliyetuumba
    Nasadiki nasadiki
    Na kwa mwana mkombozi -
    Na kwa Roho wa uzima -
   2. Alitungwa kwa uwezo wake *2
    Roho mtakatifu *2
    Kazaliwa na Maria
    Yule mama na bikira
   3. Akateswa kwa Pilato ndipo *2
    Akasulubiwa *2
    Kafa tena akazikwa
    Akashuka kuzimu
   4. Siku ya tatu kafufuka, akapaa *2
    Hata mbinguni *2
    Amekaa kuume kwa Mungu
    Baba aliye Mwenyezi
   5. Atakuja kuhukumu wazima pia *2
    Na wafu *2
    Na ufalme utakuwa
    falme wake wa milele
   6. Nasadiki kwa kanisa takatifu *2
    Takatifu Katoliki - Katoliki
    Shirika la watakatifu
    Maondoleo ya dhambi zetu
   7. Nangojea ufufuko wa miili *2
    Toka kwa wafu *2
    Na uzima wa milele
    Yote hayo nasadiki

   MTAKATIFU (MISA TAITA)

   • { Mtakatifu Bwana Mungu wetu
    Ee, hosanna juu! } *3
    Mbinguni - mbinguni
   • Utukuzwe Bwana Mungu - ee
    Mungu muumba wetu - ee
    Mbingu na dunia zimejaa - ee! ee! ee!
    Utukufu wako - ee hosanna juu
    Ee ee mbinguni - mbinguni
   • Utukuzwe Bwana Mungu - ee
    Mungu mkombozi wetu - ee
    Uliangamiza mauti ukaleta - ee! ee! ee!
    Uzima mpya - ee hosanna juu
    Ee ee mbinguni - mbinguni
   • Utukuzwe Bwana Mungu -ee
    Mungu mfariji wetu - ee
    Ulimtuma roho kwetu tuwe - ee! ee! ee!
    Sote mwili mmoja - ee hosanna juu
    Ee ee mbinguni - mbinguni

   FUMBO LA IMANI (MISA TAITA)

   • Kristu Kristu ee! Kristu alikufa
    Kristu Kristu ee! Kristu alifufuka
    Kristu, ee Kristu Kristu! Atakuja tena Kristu.

    BABA YETU ( MISA TAITA)

    Baba yetu uliye mbinguni -
    Baba yetu, Baba yetu

    1. Jina lako litukuzwe daima -
     Ee Baba, ee Baba, ee!
     Baba yetu uliye mbinguni
     Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike
     Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni
    2. Utupe leo mkate wetu wa kila siku
     Utusamehe makosa yetu,
     Kama tunavyowasamehe
     Na sisi waliotukosea,
     Usitutie katika kishawishi
     Lakini utuopoe maovuni
    3. Kwani ufalme ni wako - Baba yetu
     Kwani nguvu ni zako - Baba yetu
     Utukufu ni wako - Baba yetu
     Baba milele milele -Hizi zote zako Baba!

     MWANAKONDOO (MISA TAITA)

     1. Mwana - Mwanakondoo wa Mungu
      Uondoaye - uondoaye
      Dhambi za dunia - dhambi za dunia
      Utuhurumie - utuhurumie
     2. Mwana - Mwanakondoo wa Mungu
      Uondoaye - uondoaye
      Dhambi za dunia - dhambi za dunia
      Utuhurumie - utuhurumie
     3. Mwana - Mwanakondoo wa Mungu
      Uondoaye - uondoaye
      Dhambi za dunia - dhambi za dunia
      Utujalie - amani

     Misa Taita
     CATEGORYMisa (Sung Mass)
     • Comments