Twawatakia Krismas Krismas Njema Lyrics

TWAWATAKIA KRISMAS KRISMAS NJEMA

@ (traditional)

 1. Twawatakia Krismas njema
  Twawatakia Krismas njema
  Twawatakia Krismas njema
  Na heri ya mwaka mpya

  Twawaletea habari njema, wewe na ndugu zako
  Twawatakia Krismas njema na heri ya mwaka mpya

 2. Amani itawale
  Amani itawale
  Amani itawale
  Katika nchi yetu
 3. Sote twaipenda amani
  Sote twaipenda amani
  Sote twaipenda amani
  Tuombee amani
 4. Watu wote wa nchi yetu
  Watu wote wewe yule
  Watu wote ulimwenguni
  Tuombee amani
Twawatakia Krismas Krismas Njema
COMPOSER(traditional)
CATEGORYNoeli (Christmas Carols)


We Wish you a Merry Christmas
 • Comments