Amani Yake Bwana Lyrics

AMANI YAKE BWANA

  • Amani yake - Bwana isambae [Bwana]

    Mioyoni mwetu daima milele

  • Upendo...
  • Neema...
  • Baraka...
  • Ushindi...
Amani Yake Bwana
CHOIR
CATEGORYSign of Peace/Kutakiana Amani
  • Comments