Login | Register

Sauti za Kuimba

Mungu ni Upendo Lyrics

MUNGU NI UPENDO

@ E. F. Jissu

 1. Mungu ni upendo, tupendane *4 ae ae

  Tufuateni upendo na kutaka karama za rohoni *2
  Lakini zaidi mpate mpate kutubu *2 ae ae

  { Nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika
  Mimi kama mimi sina upendo - nimekuwa shaba iliayo (mimi)
  Nijaposema kwa ndimi za wanadamu na malaika
  Mimi kama mimi sina upendo - nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao } *2

 2. Tena nijapokuwa na unabii,
  Na kujua siri zote na maarifa yote
  Nijapokuwa na imani kamilifu
  Kiasi cha kuweza kuhamisha milima
  Kama sina upendo, si kitu mimi!

  Tena nikitoa mali zangu zote, kuwalisha maskini
  Tena nikijitoa mwili wangu, niungue moto
  Kama sina upendo, si kitu mimi!
 3. Upendo huvumilia, hufadhili
  Upendo hauhusudu, hautakabari
  Upendo haujivuni, haujivuni

  Haukosi kuwa na adabu
  Hautafuti mambo yake
  Hauoni uchungu
  Hauhesabu mabaya
  Haufurahi udhalimu
  Bali hufurahi pamoja na ukweli
  Huvumilia yote
  Huamini yote
  Hutumaini yote
  Hustahimili yote

  Upendo upendo upendo ni kila kitu
Mungu ni Upendo
COMPOSERE. F. Jissu
CHOIRSt. Kizito Makuburi
ALBUMMimina Neema
CATEGORYLove
 • Comments