Bwana Nakupenda

Bwana Nakupenda
ChoirKwaya Kuu ya St. Cecilia Arusha
AlbumNakaza Mwendo (Vol 19-20)
CategoryZaburi
SourceSt. Theresa Cathedral Arusha Tanzania
ReferencePs. 18

Bwana Nakupenda Lyrics

Bwana nakupenda we Mungu wangu
Pembe ya wokovu na nguvu yangu
Wewe ndiwe mwamba na jabali langu
Nakimbilia kwako Mwokozi wangu
Bwana ndiye kinga na ngao yangu
Yeye ndiye mwamba na ngome yangu
Bwana ndiye kinga na ngao yangu
Sitaogopa nimwogope nani
{Kwa hiyo nitamwita astahili sifa
aniokoe na adui zangu *21. [t/b] Asifiwe Mungu aliye hai atukuzwe Mungu wokovu wangu
[s/a] Asifiwe mwamba wa usalama, atukuzwe kati ya mataifa
[t/b] Ampa mfalme wokovu wote, wokovu mkuu ampatia
[s/a] Amfanyia fadhili masihi humjalia mteule wake
[t/a] Kwa hiyo nitaliimbia sifa jina lako Mungu wangu

2. Kamba za kifo zilinizingira, maangamizi yalinivamia
Kamba za kuzimu zilinisonga, mitego ya kifo ilinikabili
Katika tabu nilimwita Mungu nilimlilia anisaidie
Aliisikia sauti yangu hekaluni mwake alisikia
Kilio changu kilimfikia masikioni mwake

3. Hapo ndipo dunia ikatetemeka ilihangaika na kutikisika
Misingi ya milima ikayumbayumba Mungu alikuwa amekasirika
Moshi ulishuka puani mwake moto uvunjao kinywani mwake
Aliinamisha anga akashuka chini na wingu jeusi miguuni pake
Makaa mengi ya moto yakalipuka kutoka kwake

4. Mungu alinguruma kutoka mbinguni mkuu akatoa sauti yake
Alipulika giza mawingu mazito yaliyojaa maji yalimzunguka
Huko mawinguni makaa ya moto mvua ya mawe zikatokea
Alirusha umeme ukawapiga maadui zake wakatawanyika
Hapo ndipo bahari na dunia zilipoonekana

5. Mungu alinyoosha mkono wake kutoka juu akanichukua
Katika maji mengi alininyanyua akanitoa kwa adui zangu
Tegemeo langu ni Bwana Mungu aliniokoa na adui zangu
Walioniwinda aliwatisha aliwakemea wakapotea
Amenitoa hapo akanipeleka palipo na nafasi

Favorite Catholic Skiza Tunes

SMS the Skiza ID to 811 to get the song as your Skiza tune.

TitleSKIZA ID
Cha Kutumaini Sina 5814855
Roho Yangu na Ikuimbie 5814859
Nikupe Nini Mungu Wangu 7482438
Sasa Wakati Umefika 7482439
Nitakwenda Mimi Mwenyewe 7482440
Zaeni Matunda Mema 5814860
Bwana Kama Wewe Ungehesabu Maovu Yetu 7482444
Huniongoza Mwokozi 5814856
Utukuzwe Ewe Baba 7482441
Tazama Tazama 7482442