Wito Mutheu

Wito Mutheu
Performed by-
CategoryHarusi
Views2,434

Wito Mutheu Lyrics

 1. Wito Mutheu mutwaano nthini wa Klisto
  Wito mutheu mutwaano wi kanisani
  Eli mamina kukwatanwa
  Nimaathimawa musyini woo

 2. Nthini wa kanisa ntheu, ya Yesu Klisto
  Mume na muka, eli mena uathimo
 3. Sakalamenti ya mutwaano, kanisani
  Yina wilumyo, uathimo kanisani
 4. Ala makwatanitwe, ni Yesu Klisto
  Nimathimitwe, wendoni usu woo
 5. Yesu Klisto ni ngwatano wendoni woo
  Mume na muka mathokewa kanisani