Login | Register

Sauti za Kuimba

Tanzania Lyrics

TANZANIA

@ Bernard Mukasa

 1. Mwenyezi Mungu Rahimu na mradhi mwema,
  salamu salamu Mwumba wa Adamu
  Watanzania tumekuja kwa wimbo,
  na tenzi kuongea nawe leo hii
  Uchaguzi mkuu huu tunaoandaa,
  twaomba ujae baraka zako kuu
  Kusudi uwepo wako udhihirike,
  katika serikali tutakayounda
 2. Rais mpya awe fimbo bora,
  awe taa ya kweli kwenye kinara
  Wabunge wawe matawi mazuri,
  yenye kuzaa kwenye mti wa rutuba
  Madiwani wawe watu wa watu,
  kuongoza watu kwa ajili ya watu
  Tujenge Tanzania madhubuti,
  mioyoni badala ya ardhini
 3. Wagonjwa wapone, makiwa wafarijiwe,
  masikini waonje maziwa kila siku
  Wajane waishi, yatima waende shule,
  fukara waone thamani ya utu wao
  Majanga yakome, majeruhi watibiwe,
  walio gerezani wawe huru mitaani
  Undugu ukue, amani iongezeke,
  na wahalifu wote wabadilishe tabia
 4. Na watoto, watoto wadogo,
  walelewe kwa maadili
  Madhehebu, yote ya kidini,
  yawe tahadhari ya upendo
  Navyo vyama, vyetu vya siasa,
  viwe siri kuu ya amani
  Ibilisi, afunge virago,
  aondoke kamwe asirudi!
 5. Kiapo atakachoapa rais mpya,
  kidumu hata hatimamu ya dahari
  Majaribu yote yatakayotukumbuka,
  yapimwe yasizidi kimo chetu
  Mwenyezi Mungu rahimu twakuomba,
  tulinde tulinde bila ya kuchoka
  Ili mwisho wa safari ya hapa,
  tufike mbinguni wote Tanzania
Tanzania
COMPOSERBernard Mukasa
CHOIRSt. Kizito Makuburi
ALBUMMungu Yule
CATEGORYTafakari
 • Comments