Nimemaliza Lyrics

NIMEMALIZA

@ Bernard Mukasa

{ Nimeumaliza mwendo nimeumaliza,
Nimevipiga vita vilivyo vizuri
Nimeumaliza mwendo nimeumaliza,
Imani nimeilinda nimeilinda } * 2

 1. Ninakuamuru mbele ya Mungu mbele ya Yesu
  Nenda ukauhubiri ule ujumbe
  wakati ufaao na wakati usiofaa
  Kemea, karipia, onya, himiza
 2. Wafundishe watu wafundishe kwa uvumilivu
  Utakuja wakati, ambapo watu,
  hawatasikiliza mafundisho ya ukweli
  na kisha kufuata tama zao
 3. Watakataa kuisikiliza iliyo kweli,
  Watajikusanyia walimu tele
  Wanaofundisha lipendezalo sikio lao
  Lakini, uwe macho, uvumilie
  //hitimisho//
  Nilipojitetea mara ya kwanza hakuna mtu
  Aliyesimama upande wangu, waliniacha
  Namuomba Mungu asiwahesabie kosa hilo
  Na tena namuomba awasamehe
  Lakini Bwana Mungu alisimama pamoja nami
  Akanitia nguvu na nikaweza kuutangaza,
  Ujumbe usikike kwa watu wa mataifa yote kusudi waokolewe

  { Ooh nimewekewa taji ya uzima
  ooh oho ambayo Bwana atanivika
  Oho oho na wala siyo mimi peke yangu
  ooh ooh ho bali na wote aliowapenda }* 6
Nimemaliza
ALT TITLENimeumaliza Mwendo
COMPOSERBernard Mukasa
ALBUMMlipuko wa Sifa
CATEGORYTafakari
REF2 Timothy 4
MUSIC KEYG Major
TIME SIGNATURE3
4
NOTES Open PDF
 • Comments