Ongerot

Ongerot
ChoirTBA
CategoryGeneral

Ongerot Lyrics

Ongerot kapkoros
Kapkoros kapkoros netilil
Iman iman Ongerot kapkoros
Iman Ongerot kapkoros iman! *2

 1. Ongerot boisiek (Ongerot) - Ongerot
  Kapkoros kapkoros netilil
 2. Ongerot chepyosok (Ongerot) - Ongerot
  Kapkoros kapkoros netilil
 3. Keibe Magatiat( Ongerot) - Ongerot
  Kapkoros kapkoros netilil
 4. Keibe Divai(Ongerot) - Ongerot
  Kapkoros kapkoros netilil

Favorite Catholic Skiza Tunes