Muikethiwe na Kyeva

Muikethiwe na Kyeva
ChoirTBA
CategoryKwaresma na Toba (Lent & Repentance)
Composer(traditional)
SourceUkambani Kenya

Muikethiwe na Kyeva Lyrics

 1. Muikethiwe na kyeva, muikethiwe na thina
  Muikiie Ngai Asa na muindikiia nyie *2

  {Musyi- kwa Asa kwi mawikalo
  Na mwithing'iisyei kuvoya *2 }
  Na mawikalo makethwa tivo mai,
  Nithwa nawetie
  Nayu ninathi kumuseuvisya wikalo
  Nakwa ngasyoka ngoka kumwisia

 2. Thomasi amukulilye, Mwiai ithyi tuyisi
  Kula we withi twisi nzia ata
 3. Nakwa ninyie nzia ya thayu utathela,
  Vai wukaa kwa Asa atesile kwakwa
 4. Ethiwa nimumbendaa, Asa nake akamune
  Mutetheesya ungi ekalae nenyu
 5. Yila we wiuka, usu Veva Mutheu,
  Akamulilikany'a maundu on the

Msiwe na Wasiwasi, muamini Mungu Baba na muniamini mimi (Translated to Kamba)