Alidharauliwa na Kukataliwa

Alidharauliwa na Kukataliwa
Choir-
CategoryKwaresma na Toba (Lent & Repentance)
ComposerMartin M. Munywoki
SourceSt. Paul's Chapel University of Nairobi
ReferenceIsaiah 53
Musical Notes
Time Signature3
4
Music KeyG Major
NotesOpen PDF

Alidharauliwa na Kukataliwa Lyrics

Alidharauliwa na kukataliwa kukataliwa na watu
Mtu mwenye huzuni nyingi ajuaye sikitiko

 1. Alikua mbele zake kama mche mwororo,
  Na kama mzizi katika nchi nchi kavu
  Hakuwa na umbo kuvutia wala uzuri,
  Hata tumwonapo tumtamani
  Ni kama mtu ambaye watu humficha uso,
  Wala hatukumhesabia kuwa kitu
 2. Hakika amechukua masikitiko yetu,
  Amejitwika huzuni zetu amejitwika.
  Lakini na sisi tulidhani kuwa kapigwa,
  Amepigwa na Mungu na kuteswa
  Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu,
  Alichubuliwa kwa maovu maovu yetu
 3. Adhabu ya amani yetu ilikuwa kwake,
  Na kwa kupigwa kwake yeye sisi tumepona
  Sisi sote kama ko-ndoo tumepotea,
  Kila mmoja njia yake yeye,
  Bwana ameweka juu yake maovu yetu,
  Alione-wa lakini alinyenyekea
 4. Alionewa lakini hakufunua kinywa,
  Kama mwanakondoo akipelekwa machinjoni
  Kwa kuonewa kuhukumiwa kaondolewa,
  ni nani atasimulia haya?
  Ni nani aliyesadiki habari hii?
  na mkono wa Bwana amefunuiwa nani?