Alidharauliwa na Kukataliwa

Alidharauliwa na Kukataliwa
Choir-
CategoryKwaresma na Toba (Lent & Repentance)
ComposerF. B. Mallya
SourceTanzania

Alidharauliwa na Kukataliwa Lyrics

{Alidharauliwa na kukataliwa na watu
Mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko } *2

 1. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao
  Alidharauliwa wala hatukuhesabu kuwa kitu
 2. Hakika ameyachukua masikitiko yetu
  Amejitwika huzuni yetu
 3. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa
  Amepigwa na Mungu na kuteswa
  Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu
  Amechubuliwa kwa maovu yetu