Logayon

Logayon
ChoirTBA
CategoryMisa (Sung Mass)

Logayon Lyrics

  • Logayon, Logayon Logayon - Losuban Papa
    Logayon, Logayon Logayon (Abei te Papa) Losuban Papa
  • Logayon teni * 7 logayon
  • Aibuses, Aibuses kon ileleba - losuban Papa
  • Erereng erereng loibunit - losuban Papa
  • Hosana irukoi ko kuju - losuban Papa

Favorite Catholic Skiza Tunes


Sung in Iteso: Mtakatiifu