Tunakutukuza

Tunakutukuza
Choir-
CategoryThanksgiving / Shukrani
ComposerMartin M. Munywoki
VideoWatch on YouTube

Tunakutukuza Lyrics

 1. Pande zote za dunia, viumbe wako wote wakushangilia,
  Watu wanakuinua, nasi tunakuimbia;
  Umekuwa mwaminifu, watukumbuka sisi tulio dhaifu,
  Tusojua kukusifu, wewe mwenye utukufu.

  Kwa zeze na vinanda - tunakutukuza
  Baragumu na panda - tunakutukuza
  Nderemo zimetanda - tunakutukuza
  Na ngoma zinadunda - tunakutukuza

  Iyee (ae hoye) , aiyee (ae hoye ) aiyee (ae hoye) tunakutukuza
  Aiyee (ae hoye) , aiyee (ae hoye ) aiyee (ae hoye) tunakutukuza
 2. Sina budi kushukuru, ulinivua giza kanivika nuru,
  Utumwa kaninusuru, kaniweka niwe huru;
  Japo mimi hukosea, hujanitupa bado wanihurumia,
  Hata ninapopotea, wanielekeza njia.

  Kwa nyimbo na zaburi - tunakutukuza
  Filimbi na zumari - tunakutukuza
  Kayamba na matari - tunakutukuza
  Na kwa sauti nzuri - tunakutukuza
 3. Unipaye bure hewa, kunitetea kila ninapoonewa,
  Kwako sijapungukiwa, wala sijaelemewa;
  Unayenipa mkate, na kunilinda kote wakati wowote,
  Nijalie nisisite, kukusifu siku zote.

  Sifa zote ni zako - tunakutukuza
  Huko juu uliko - tunakutukuza
  Vigelegele, heko - tunakutukuza
  Na shangwe na chereko - tunakutukuza

  * * *
  Una neema tele - tunakutukuza
  Tangu enzi za kale - tunakutukuza
  Na umebaki vile - tunakutukuza
  Milele na milele - tunakutukuza

  Wasio na chakula - unawapokea
  Wasona pa kulala - unawapokea
  Wajapo kwako bila - unawapokea
  Unawajibu sala - unawapokea
  * * *
  Vipofu wanaona - wanakutukuza
  Viwete wanapona - wanakutukuza
  Tasa wapata mwana - wanakutukuza
  Na bubu wananena - wanakutukuza

  Kweli wewe ni baba - tunakutukuza
  Daima watubeba - tunakutukuza
  Kwako twapata tiba - tunakutukuza
  Watukinga misiba - tunakutukuza