Lo Ajabu Kupata Uzima

Lo Ajabu Kupata Uzima
Alt TitleAnd Can It Be
Performed bySauti Tamu Melodies
CategoryKwaresma na Toba (Lent & Repentance)
ComposerCharles Wesley
VideoWatch on YouTube
Views6,903

Lo Ajabu Kupata Uzima Lyrics

 1. Lo! Ajabu kupata uzima,
  Katika damu ya Mwokozi wangu
  Aliyenifia pendoni
  Mimi niliyemsulubisha
  Upendo huu wa kushangaza kabisa
  Wewe Yesu wangu kunifia pendoni

  { Upe - upendo huu,
  Nashaa- nashangaa,
  Yesu - Yesu wangu kunifilia } * 2
 2. Yesu wangu alitoa damu
  Siwezi kuelewa neno hili
  Viumbe vyote vya Mbinguni
  Navyo haviwezi kufahamu
  Najua tu ni kwa rehema zake Mungu
  Malaika watu wote wamsujudu mno

  { Ni re - ni rehema
  Tumwa - tumwabudu
  Tumwa - tumwamini ndiye Mwokozi } * 2
 3. Aliondoka kule mbinguni
  Kwa nyumba yake Mungu Baba yake
  Na utukufu aliacha
  Afe kwa ajili ya maovu
  Rehema zake ni nyingi na ukarimu
  Kwani Mungu wangu aliniokoa mimi

  { Sista - sistahili
  Neema - neema zake
  Laki - lakini alinioka } * 2
 4. Roho yangu ilifungwa sana
  Dhambi na giza vilinilemea
  Akaniangaza rohoni
  Gereza langu likang'aa mno
  Ikafunguka minyororo yangu yote
  Nikaondoka nikaanza kumfuata

  { Siku - siku ile
  Nika - nikapata
  Uhu - uhuru kweli kwake Mungu } * 2
 5. Hukumuni mimi simo sasa
  Mimi ni wake Yesu ndiye wangu
  Yeye ni kichwa changu kweli
  Na amenivika haki yake
  Mimi hodari sasa kwa kiti cha enzi
  Napewa taji ya milele katika Yesu

  { Sina - sina hofu
  Kuso - kusogea
  Kati - katika Bwana wangu Kristo } * 2